Pzetarg na nabycie partycypacji w zasobach LTBS

Lęborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na nabycie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego .

OFERUJEMY:

mieszkanie dwupokojowe o powierzchni 49,50 m2 położone w Lęborku przy ul. Konopackiej 1/29A na IV piętrze. Wyposażone jest w instalację wodno-kanalizacyjną , centralnego ogrzewania i ciepłej wody sieciowej , telewizji kablowej , gazową , elektryczną i domofonową .

Cena wywoławcza 49 000,00 zł.

Mieszkanie wynajęte będzie osobie , która zadeklaruje wpłatę partycypacji nie mniejszą niż 49 000,00 zł. , spełnia wymogi zawarte w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego , uiści kaucję w wysokości 4 009,50 zł. .

Pierwszeństwo w najmie uzyska osoba , która zadeklaruje najwyższą wartość partycypacji.

Oferty należy składać najpóźniej do dnia 27 stycznia 2017 r. do godz. 11:00 w siedzibie spółki przy ul. Armii Krajowej 14 w Lęborku w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na partycypację w Lęborku przy ul. Konopackiej 1/29A”.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem 59 8621 700 lub bezpośrednio w siedzibie Spółki.